Husregler

Vi håber, I får et godt arrangement på Spejderklinten. For at værne om vores dejlige lokaler og lejrområde, har vi opsat følgende retningslinjer for brug af Spejderklinten:

 • Rengøring og oprydning
  I betaler for slutrengøring, men inden I forlader Spejderklinten, skal I rydde op efter jer, tørre bordene af, sørge for at alle møbler og al service er sat på plads, samt at alle skraldespande er tømt.
 • Affald
  Der står affaldscontainere på pladsen. Disse må aldrig fyldes mere end låget kan lukkes helt. Hvis der er behov for tømning under jeres ophold, kontaktes viceværten.
 • Rygning
  Rygning er kun tilladt udendørs og under hensyntagen til brandfare.
 • Dyr
  Dyr er velkomne på Spejderklinten, men under eget ansvar og ALLE efterladenskaber skal fjernes.
 • Flagstang
  Der er en flagstang på lejrpladsområdet. Dannebrogsflag findes i reolen i stabshuset.